Sörmland`s Alltjänst affärsidé är att lokalt lösa företags och privatas bemanningsbehov genom att hyra ut och rekrytera erfaren och kompetent personal till våra målgrupper. Detta åstadkommer vi genom att sätta våra kunder och vår personal i centrum genom nära kontakter och kännedom om envars behov och styrka, för att skapa en god relation för alla parters långsiktiga utveckling.

 Sörmland`s Alltjänst vill alltid ha en öppen och tydlig kommunikation med dig som kund för att upprätthålla en god och långsiktig relation. Som kund hos oss placeras Ni alltid i främsta rummet oavsett stort eller litet uppdrag.

Sörmland`s Alltjänst är ett expansivt företag och tillsammans har vi erfarenheter från olika yrkesområden. 

 

 

Vår kunskap-din styrka!