Om avdrag

Från 1/1 2016 används endast den så kallade fakturamodellen. Det innebär att du som privatkund bara betalar RUT 50% av arbetskostnaden ROT 30%. För de flesta tjänster och resten ersätter skattemyndigheten i form av skatteavdrag (HUS/ROT). Sörmland`s Alltjänst gör avdraget för dig, så du slipper reglera det i din egna självdeklaration. Detta kräver att arbetet och avdraget bli godkänt. Blir det inte godkänt står du som kund för 100% av arbetskostnaden.

Betalning

  • Sker mot faktura 20 dagar netto Privatkunder.
  • Sker mot faktura 30 dagar netto företagskunder.
  • Godkänns inte ett yrkande av HUS/ROT-avdrag betalar du som kund resterande belopp direkt efter avslag.
  • Längre uppdrag faktureras månadsvis efter genomfört arbete.
  • Faktureringsavgift tar vi inte.
  • E-Post faktura är gratis och miljövänligt.

Vår kunskap-din styrka!